HISTÒRIA DE VILAMANISCLE


L'existència de la "Pedra Dreta", un menhir de 3m d'alçada, a molt poca distància del nucli de població demostra que aquestes terres foren testimoni de poblacions pre-històriques.(De fet tota l'Albera és plena de diferents vestigis)
Una butlla papal de Benet VIII cap a l'any 1020 cita el lloc conegut per "villare de Melandre".
Al segle XIV torna a haver constància d'aquest territori en un document de compra pel qual Ermessenda Taverner de Peralada ven el delme de Vilamaniscle i el de Noves (Garriguella) al canceller Guillem de Palau.
Durant el segle XVI es té constància escrita de la pertanença del municipi als Vilarig.
Al segle XVIII es va donar un fort increment demogràfic,tal com va passar a tota la comarca en general,i la població que sempre havia estat molt escassa es va multiplicar per trenta en el curt espai de la segona meitat del segle fins arribar als 420 habitants a finals de segle.
Des d'aleshores el poblament ha devallat continuament fins a situar-se actualment en poc més d'un centenar de veïns.