ECONOMIA
La seva economia es basa especialment en l'agricultura de secà i destaquen les vinyes com el principal i més important conreu.(El vi de Vilamaniscle té una certa anomenada a la comarca).Es complementen amb oliveres i farratges.La ramaderia bovina i porcina complementen l'activitat i l'economia agràries.
Gran part del terme es cobert de boscos d'alzines i de pins així com de matollars.
Amb l'arribada del turisme han sorgit serveis com la restauració i l'oci (cases de colònies) que pretenen aprofitar l'important actiu natural,paisatgístic i turístic d'aquest petit municipi .