Llicència de Entretots 


Aquesta llicència s'aplica a totes les versions de Entretots 
Condicions de la llicència 
Aquesta llicència s'aplica al codi executable de Entretots i als arxius que conté el paquet d'instal lació 
Llegiu acuradament els termes i condicions abans d'utilitzar, instal lar, copiar, distribuir o transmetre aquest programari. En utilitzar, instal lar, copiar, distribuir o transmetre Entretots es compromet a acceptar tots els termes i condicions d'aquest contracte 
Llegiu els termes i condicions de la llicència que es detallen a continuació. Si no accepta tots els termes i les condicions d'aquesta llicència, no utilitzi, instal, copiar, distribuir ni transmeti Entretots 
Abast de la llicència 
En els termes i condicions previstos en aquest contracte de llicència, li atorga una llicència per a una (1) sola còpia de Entretots en (1) equip o lloc de treball, sense cap càrrec, 
Queda prohibida la distribució del producte sense autorització explicita. 
Així mateix, vostè tindrà prohibit expressament cobrar o demanar donatius per proporcionar accés a qualsevol enllaç o un altre mètode que permeti a l'usuari crear o transmetre electrònicament còpies de Entretots. 
L'autor es reserva el dret de revocar unilateralment tots els drets d'ús que estimi oportuns en qualsevol moment, amb o sense causa que ho justifiqui. 
Entretots està protegit per la normativa sobre drets d'autor i copyright. No podrà llogar, cedir, concedir sub-llicències, modificar, traduir, realitzar enginyeria inversa, descompilar, desmuntar o crear obres derivades que es basin en Entretots, en tot o en part, ni permetre a cap tercer que ho faci 
Entretots inclou una característica per comprovar l'existència d'actualitzacions. Vostè autoritza a descarregar i instal lar fitxers actualitzats al vostre ordinador sense previ avís. 
Garantia i Limitació de Responsabilitat 
Entretots, així com qualsevol programari, arxiu, informació o material que l'acompanyen, es distribueixen i proporcionen "TAL I COM ESTÀ" i sense garanties de cap tipus, ja siguin expresses o implícites, incloent, sense limitació, qualsevol garantia de comercialització o adequació a una finalitat concreta. 
L'autor no garanteix ni assumeix cap responsabilitat sobre l'ús o el resultat de l'ús deEntretots. No es garanteix que el funcionament de Entretots sigui continu i sense errors. 
L'autor no serà responsable de cap dany o pèrdua financera com a conseqüència de l'ús, o impossibilitat d'ús, de Entretots. 
En cap cas l'autor serà responsable de cap dany directe, indirecte, secundari, derivat, especial o punitiu de qualsevol tipus relacionat amb l'ús del programa Entretots (incloent, sense limitació, la pèrdua o revelació de dades o informació, la pèrdua de beneficis , ingressos, oportunitats de feina, avantatges comercials o la interrupció de l'activitat), ja es basin en un dret o acció de contracte, garantia, negligència, responsabilitat peremptòria, contribució, indemnització o qualsevol altra causa d'acció o teoria legal, fins i tot encara s'hagi advertit sobre la possibilitat d'aquests danys. 
Vostè assumeix el risc de la utilització el programa Entretots i accepta que l'autor o atorgant de la llicència quedin exempts de responsabilitats procedents de qualsevol reclamació o pèrdua. 
Finalització 
En el moment que consideri oportú l'autor podrà donar per finalitzada la present llicència sense avís previ. 

 

Acepto les condicions i vull instal.lar l' aplicació